Draga Ilka, naša super zimska bilka, levo, desno sem in tja, pa ti zmaga ne bo ušla.