Želim ti prvo mesto v smuku na svetovnem prvenstvu. 😀🥇